Układ klimatyzacji pośredniej wymiany ciepła jest u mnie konieczny, ponieważ woda podskórna u nas zawiera sporo związków wapnia i żelaza. Szkoda mi wymiennika płytowego narażać na implozję jak się zatka. Lepiej narażać jakiś tani i prosty w obsłudze. Okazało się, że doskonale nadają się do tego chłodnice samochodowe. Zamontowałem ich kilka szeregowo jedną nad drugą w komorze deszczowej (zrobionej ze starej schładzarki do mleka) a ją połączyłem z wymiennikiem płytowym małą pompką z regulacją przepływu. Mogę w ten sposób łatwo sterować temperaturą parowania, przegrzaniem pary i co najważniejsze - precyzyjnie ustawić optymalną sprawność i wydajność pompy studziennej. Dodatkowo uzyskuję niskie opory przepływu i małe straty pompowania klimatyzacji. 
 
Taki pośredni układ klimatyzacji umożliwia dodatkowo proste zabezpieczenie przed zamarznięciem i chroni środowisko naturalne przed przedostaniem się do niego freonu w przypadku awarii. Do układu pośredniego łatwo można wpiąć się z dodatkowymi żródłami energii i podwyższyć w ten sposób sprawność pompy ciepła. 
 
Wymienniki płytowe jakimi dysponuję przeznaczone są do wymiany mocy cieplnej do 60KW w c.o. - są bardzo podobne do alfa-lavali. Jak mnie zapewniają fachowcy spadek temperatury na nich przy poborze 10KW nie powinien przekroczyć 1C. Oznacza to, że strata ciepła z DZ będzie nieduża. Muszę wyraźnie zaznaczyć tym, co jeszcze tego niewiedzą, że freonowe pompy ciepła pracują w obiegu Lindego a nie Carnota! A to zasadnicza różnica :) Na sprawność pomp ciepła wpływa szereg czynników o których ci Panowie pewno jeszcze nie do końca wiedzieli: 
 
- rodzaj silnika i krzywa sprawności silnika elektrycznego, 
- zjawisko poślizgu w silniku, 
- sprawność mechaniczna sprężarki klimatyzacji, 
- sprawność indykatorowa sprężarki, 
- rodzaj i kształt rur - ich opory przepływu, 
- rodzaj użytej armatury, 
- dobór zaworu rozprężnego i jego jakość 
- rodzaj oleju 
- zaolejenie układu chłodniczego, 
- rodzaj i wielkość wymienników ciepła, 
- różnica pomiędzy temperaturą skraplania i parowania, 
- wielkość dogrzania i dochłodzenia czynnika w obiegu, 
- sposób oddawania energii na wyjściu, 
- rodzaj gazu roboczego (np. freonu) i zastosowane inhibitory, 
- sposób sterowania pompą ciepła, 
 
i wiele innych... 
 
Jak widać jest ok 15 czynników, które wpływają bardziej lub mniej na sprawność układu pompy. Oznaczę je popularnym symbolem Eta z indeksem, a wówczas można wyliczyć sprawność całego układu, przez pomnożenie wszystkich Eta przez siebie, przy założeniu, że Eta to liczba z zakresu 0 do 1. Teraz zauważ jedną rzecz, wystarczy że poprawisz sprawność każdego z powyżej wypisanych punktów - bagatela, tylko o 1% 
a po pomnożeniu przez siebie uzyskasz istotną rożnicę
. Do prostej kalkulacji załóż, że sprawności poszczególnych systemów są obecnie równe 99% i znajdź wynik a potem oblicz to dla 98% ... 
 
Jeśli chodzi o komorę to wykorzystałem to, co leżało bezużyteczne. Zamiast niej mogłem równie dobrze zamontować beczkę plastikową 200L za 30zł. 

Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!