Układ klimatyzacji pośredniej wymiany ciepła jest u mnie konieczny, ponieważ woda podskórna u nas zawiera sporo związków wapnia i żelaza. Szkoda mi wymiennika płytowego narażać na implozję jak się zatka. Lepiej narażać jakiś tani i prosty w obsłudze. Okazało się, że doskonale nadają się do tego chłodnice samochodowe. Zamontowałem ich kilka szeregowo jedną nad drugą w komorze deszczowej (zrobionej ze starej schładzarki do mleka) a ją połączyłem z wymiennikiem płytowym małą pompką z regulacją przepływu. Mogę w ten sposób łatwo sterować temperaturą parowania, przegrzaniem pary i co najważniejsze - precyzyjnie ustawić optymalną sprawność i wydajność pompy studziennej. Dodatkowo uzyskuję niskie opory przepływu i małe straty pompowania klimatyzacji. 
 
Taki pośredni układ klimatyzacji umożliwia dodatkowo proste zabezpieczenie przed zamarznięciem i chroni środowisko naturalne przed przedostaniem się do niego freonu w przypadku awarii. Do układu pośredniego łatwo można wpiąć się z dodatkowymi żródłami energii i podwyższyć w ten sposób sprawność pompy ciepła. 
 
Wymienniki płytowe jakimi dysponuję przeznaczone są do wymiany mocy cieplnej do 60KW w c.o. - są bardzo podobne do alfa-lavali. Jak mnie zapewniają fachowcy spadek temperatury na nich przy poborze 10KW nie powinien przekroczyć 1C. Oznacza to, że strata ciepła z DZ będzie nieduża. Muszę wyraźnie zaznaczyć tym, co jeszcze tego niewiedzą, że freonowe pompy ciepła pracują w obiegu Lindego a nie Carnota! A to zasadnicza różnica :) Na sprawność pomp ciepła wpływa szereg czynników o których ci Panowie pewno jeszcze nie do końca wiedzieli: 
 
- rodzaj silnika i krzywa sprawności silnika elektrycznego, 
- zjawisko poślizgu w silniku, 
- sprawność mechaniczna sprężarki klimatyzacji, 
- sprawność indykatorowa sprężarki, 
- rodzaj i kształt rur - ich opory przepływu, 
- rodzaj użytej armatury, 
- dobór zaworu rozprężnego i jego jakość 
- rodzaj oleju 
- zaolejenie układu chłodniczego, 
- rodzaj i wielkość wymienników ciepła, 
- różnica pomiędzy temperaturą skraplania i parowania, 
- wielkość dogrzania i dochłodzenia czynnika w obiegu, 
- sposób oddawania energii na wyjściu, 
- rodzaj gazu roboczego (np. freonu) i zastosowane inhibitory, 
- sposób sterowania pompą ciepła, 
 
i wiele innych... 
 
Jak widać jest ok 15 czynników, które wpływają bardziej lub mniej na sprawność układu pompy. Oznaczę je popularnym symbolem Eta z indeksem, a wówczas można wyliczyć sprawność całego układu, przez pomnożenie wszystkich Eta przez siebie, przy założeniu, że Eta to liczba z zakresu 0 do 1. Teraz zauważ jedną rzecz, wystarczy że poprawisz sprawność każdego z powyżej wypisanych punktów - bagatela, tylko o 1% 
a po pomnożeniu przez siebie uzyskasz istotną rożnicę
. Do prostej kalkulacji załóż, że sprawności poszczególnych systemów są obecnie równe 99% i znajdź wynik a potem oblicz to dla 98% ... 
 
Jeśli chodzi o komorę to wykorzystałem to, co leżało bezużyteczne. Zamiast niej mogłem równie dobrze zamontować beczkę plastikową 200L za 30zł. 

Datenschutzerklärung
Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!